Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

REZULTATELE CONCURSULUI DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL ERASMUS + ”Pași spre AgroEcoFood
Cariere de succes” 2018-1-RO01-KA102-047363
Granada –Spania \ Fluxul 2 și 3

Click pentru vizualizare

PROIECTUL "ECOHORTICOOL - AMBIENT ȘI CULOARE VET FĂRĂ GRANIȚE" - detalii la rubrica proiecteANUNȚ IMPORTANT!!!!

Rezultate selectie proiect Erasmus Pasi spre AgroEcoFood Cariere de Succes, flux 1

REZULTATE SELECȚIE GRUP TINTA PROIECT ERASMUS KA1 EcoHortiCool

ANUNT COMPLETARE GRUP TINTA PROIECT ERASMUS KA1 EcoHortiCool   PREZENTAREA ȘCOLII
   

VIZIUNEA SCOLII Dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure pentru tinerii şi adulţii din zona Bistrița, judeţul Bistrița-Năsăud şi din alte judeţe ale Regiunii din nord, în domeniul de expertiză industrie, servicii de educaţie şi instruire profesională de calitate, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița oferă prin rutele directă și progresivă, cursuri de zi și serale, oportunități de educație și instruire accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în același timp dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții și prosperitatea economică.

Economia competitivă, consolidarea democrației și societatea cunoașterii impun, alături de celelalte patru instrumente cognitive care alcătuiesc tradițional alfabetizarea de bază (abilități de comunicare, scriere, citire și calcul matematic), dobândirea de noi competențe: alfabetizarea digitală și informațională, cultură tehnologică, comunicarea în limbi moderne de largă circulație, cultură și conduită civică, cetățenia democratică, gândirea critică, capacitatea de adaptare la situații noi, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală și învățarea continuă.

Dezideratul care se impune a fi avut astăzi în vedere, vizează înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de competențe de tip funcțional. Acestea marchează trecerea de la un enciclopedism al cunoașterii, imposibil de atins în condițiile de astăzi, când multiplicarea informațiilor se petrece cu o viteză extraordinară, la o cultură a acțiunii contextualizate, care presupune aplicarea optimă a unor tehnici și strategii adecvate. Întrucât învățământul liceal reprezintă un serviciu public în mai mare măsură decât învățământul general, liceul nostru trebuie să răspundă mult mai aplicat cerințelor sociale exprimate în termeni de achiziții finale ușor evaluabile.

Această misiune este asumată conștient și cu multă responsabilitate, nu doar de către echipa managerială, ci și de întreg personalul școlii.

Școala are un personal didactic de 38 de profesori, ingineri și maistrii, care asigură pregătirea teoretică și practică a elevilor, cadre foarte bine pregătite, din care:

  • 1 profesor cu doctorat
  • 21 au gradul didactic I;
  • 13 au gradul didactic II;
  • 1 au gradul didactic definitiv;
  • 2 profesori debutanti;
  • nici un profesor necalificat.

Personalul auxiliar este format din 9 persoane, și cel nedidactic din 12 persoane care contribuie la asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a procesului de învățământ.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița deservește întreg județul Bistrița-Năsăud oferind instruire prin cursurile liceale și profesionale, de învățământ preuniversitar și educație pentru domeniile de activitate: agricultură, industrie alimentară, protecția mediului, veterinar, servicii și mecanică. Unitatea școlara cuprinde un liceu tehnologic cu cursuri de zi și serale precum și învățământ post liceal.

Oferta educațională a școlii noastre se pliază perfect la cerințele evoluțiilor economice viitoare și ale județului.

   Echipa managerială este formată din:

      DIRECTOR - Prof. BELEA Simona Maria

      DIRECTOR ADJUNCT - Prof. VEREȘ Liliana

      CONSILIER EDUCATIV - Prof. MORA Elena Mihaela

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIŢA
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 2019

Nivel de învăţământ

Filiera

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Domeniul de pregătire generală

Specializarea

Clasa

Forma de învăţământ

Obs.

LICEU

TEHNOLOGICĂ

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Industrie alimentară

Industrie alimentară

Tehnician analize produse alimentare

IX

Zi

 

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Agricultură

Agricultură

Tehnician veterinar

IX

ZI

 

LICEU

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

Comerţ

Comerţ

Tehnician în activităţi economice

XI

Seral

 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

Mecanică

Mecanică

Mecanic auto

IX

Zi

 

SERVICII

Comerţ

Comerţ

Lucrător în agroturism

IX

Zi

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

TEHNOLOGICĂ

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Industrie alimentară

Industrie alimentară

Tehnician în controlul calităţii produselor agroalimentare

 

Seral

 

Regulament ordine interioara an scolar 2018-2019

Click pentru vizualizare