Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România
   BACALAUREAT 2018:

Bacalaureat 2018:

--Legislatie-Calendarul Examenului de Bacalaureat 2018-Modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat--

 

Examenul de bacalaureat național - 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificări ulterioare și cu ordinul de ministru atașat:

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2018

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat naţional – 2011 - în vigoare

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2018

Proba C):

REPARTIZAREA CANDIDATILOR LA PROBA C)
DE EVALUAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE INTR-O LIMBA DE CIRCULATIE INTERNATIONALA
proba de intelegere a unui text audiat si proba scrisă - Miercuri 21 februarie 2018

IN ATENTIA CANDIDATIILOR!

VA RUGAM SA VA PREZENTAŢI LA EXAMEN
CU CEL PUTIN O JUMATATE DE ORĂ INAINTE DE PROGRAMAREA ORARĂ AFISATĂ!