Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

   Învățămantul profesional cu durata de 3 ani La Liceul Tehnologic Agricol Bistrița profil – mecanic agricol

1. Rolul invatamantului professional:

 • Dezvolta competente profesionale a elevilor specific calificarilor de nivel 3
 • Este organizat dupa clasa a VIII a ca parte a invatamantului secundar superior;
 • Pot opta elevi si din invatamantul special care finalizeaza invatamantul secundar inferior;
 • Se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii profesionale.
 • Se pot prelungi studiile prin inscrierea in clasa a XI a ciclul superior de liceu.

2. Modalitatea de abordare:

Formarea profesionala initiala prin invatamantul professional consta in:

-Pregatirea profesionala de baza intr-un domeniu de formare profesionala, aceasta realizandu-se in anul I de studiu;

- Pregatirea profesionala generala si de specialitate specifica unei calificari profesionale , aceasta se realizeaza in anii II si III de studiu.

3. Scoala indeplineste cumulativ conditiile:

- existenta unei baze materiale necesare desfasurarii pregatirii elevilor pentru dobandirea calificarii profesionale, constituita dintr-un atelier mecanic dotat cu bancuri de lucru (lacatuserie), laborator mecanic, precum si un tractor cu remorca si 4 utilaje: grapa, plug, cositoare si grebla mecanica.

-Existent resurselor umane calificate prin personal didactic propriu constituit din inginer mecanic si maistru mecanic.

4. Elevii din invatamantul profesional de 3 ani beneficiaza de sustinere finanaciara in conformitate cu prevederile legale prin “ Bursa profesionala”aprobata prin HG 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul professional.

 • “Bursa profesionala” se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul professional si consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei.
 • “Bursa profesionala” se acorda pe baza unei cereri formulate de elevul major ori de parinte sau persoana care exercita autoritatea parinteasca pentru elevul minor.
 • Cererea se inregistreaza pentru fiecare an scolar in perioada 15-25 septembrie la unitatea scolara unde este inscris elevul.
 • “Bursa profesionala” nu se acorda unui elev care solicita si “Bani de liceu”-sprijin financiar acordat de stat.
 • Sumele se repartizeaza unitatilor de invatamant de catre MECTS prin inspectoratele scolare judetene.

Nu se acorda Bursa profesională

 • Elevului care inregistreaza mai mult de 10 absente nemotivate intr-o luna. Elevul nu primeste pentru luna respective suma de 200 lei.
 • Elevului care a comis abateri disciplinare grave si care are un comportament ce duce la scaderea notei la purtare sub 7. In acest caz elevul nu primeste 3 luni consecutiv banii alocati din bursa, in valoare de 200 lei/luna.
 • Elevul inregistreaza cel putin 40 absente nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor de la o singura materie. In acest caz elevul nu primeste 6 luni banii alocati din bursa in valoare de 200 lei/ luna.
 • Acordarea bursei inceteaza la pierderea calitatii de elev conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitare.

5. Elevii din invatamantul profesional efectueaza ore de pregatire practica la diversi agenti economici , cum ar fi: S.C.SERV MOTOR SRL., S.C. CHIULOASA, Atelierul de reparatii RUSU TEODOR, S.C. FISE ELECTRICA SERV SRL, S.C. MOTOR KRYSADA, S.C. LUX HENRIATE SRL.

 • Elevii harnici, seriosi si priceputi, au sanse foarte mari ca dupa terminarea scolii profesionale si care nu doresc sa continue liceul, sa fie angajati de catre acesti agenti economici.

 • tractorul şcolii nou achiziţionat !