Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România


   


OBIECTIVUL:-îmbunătăţirea nivelului de formare al elevilor de la Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa prin dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor cerute de practicarea unei agriculturi moderne şi a asigura o bună pregătire lingvistică-culturală şi pedagogică în vederea unei mai bune tranziţii de la şcoală la locul de muncă şi a unei inserţii profesionale în viitor în domeniul agricol.

REZULTATE AŞTEPTATE:- cei 16 participanţi, formabili ai proiectului, să devină „echipaţi” cu bune competenţe tehnice şi individuale, capacitatea de a lucra în echipe şi medii culturale care le vor asigura un acces sporit către primul loc de muncă.

Abum fotografii proiect

Responsabil de proiect:

Prof. Carmen Nogy

  LLP-LdV/IVT/2012/RO/029