Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

Dragi elevi, stimați părinți,
anul școlar 2021-2022 reîncepe la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița în scenariul 1, adică față în față, din data de 8 noiembrie 2021, deoarece rata vaccinării pentru personalul angajat depășește pragul de 60%

Intrarea se face prin porțile 1 și 2 conform afișelor de la intrare cu respectarea măsurilor de siguranță

- Distanțare
- Purtarea măștii în incinta școlii este obligatorie

Vă rugăm să sprijiniți școala având grijă ca elevii să respecte regulile de aur:
- purtarea măștii în tot spațiul școlar
- păstrarea distanței sociale
- spălarea și dezinfectarea mâinilor la intrare precum și în pauzele școlare

Multă sănătate și mult succes!

Examen diferente clasa a XI-a LICEU SERAL

Luni 6 SEPTEMBRIE 2021, orele 09.00 - Limba si literatura romana, Engleza, Franceza, Matematica, Istorie, Geografie

Marti 7 SEPTEMBRIE 2021,orele 09.00 - TIC, Cultura de specialitate

Rezultate diferente admitere clasa a XI-a Seral Click pentru descarcare


VIZIUNEA SCOLII

downloadLiceul Tehnologic Agricol Bistrița asigură un mediu cald şi sigur în care fiecare copil contează şi unde fiecare elev este tratat cu demnitate, reuşind astfel să îşi dezvolte încrederea în forţele proprii şi stima de sine. Şcoala oferă calificări viabile de formare profesională și integrare pe piața muncii în domeniile: agricultură, industrie alimentară, veterinar, protecția mediului și mecanic. Absolvenţii şcolii noastre, viitorii tehnicieni şi lucrători, vor fi pregătiţi pentru mai multe domenii, astfel încât să fie capabili să se integreze pe piaţa muncii, în  concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA

Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi elevii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare profesională, formarea de abilităţi şi deprinderi de antreprenoriat formând specialişti bine pregătiţi în domeniul agricol. Relansarea liceului nostru prin promovarea unor specializări bine alese şi argumentate, reprezintă un deziderat important al şcolii, ce va da o şansă reală viitorului agriculturii, domeniul important în economia națională.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Scoala ofera instruire prin cursurile profesionale nivel 3, cursuri liceale – nivel 4 si cursuri postliceale nivel 5, pentru urmatoarele domenii de activitate: agricultura, industrie alimentara, veterinar, protectia mediului, servicii si mecanica.
In anul scolar 2013-2014 este reinfiintat invatamantul profesional de 3 ani pentru domeniul mecanic agricol si mecanic auto. Tot din anul scolar 2016-2017 functionam si cu scoala postliceala pe domeniul Industrie alimentara nivel 5.
Din anul scolar 2016-2017 functioneaza in invatamantul profesional si clasa de agroturism montan- domeniul Agricultura .
Prin reactualizarea profilelor specifice domeniului agriculturii, domeniului mecanic auto , mecanic agricol, domeniul industrie alimentara, numarul elevilor inscrisi la liceul nostru a crescut considerabil, la invatamtul liceal si professional astfel populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie ascendentă, raportată la numărul total de elevi cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional, lucru ce s-a datorat unei oferte educaţionale echilibrată şi atractivă. Putem spune că oferta educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între cerere şi ofertă şi că ponderea elevilor din invăţământul liceal si  profesional este in creştere, ceea ce denotă că oferta calificărilor este o ofertă atractivă iar insertia pe piata muncii, transferul de la scoala la viata, este mai accesibil prin aceste calificari.

Informaţii privind resursele umane

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor. Scoala are un personal didactic de 31 de profesori, ingineri si maistrii, care asigura pregatirea teoretica si practica a elevilor, cadre foarte bine pregatite, din care:

  • 2 profesori cu doctorat
  • 20 au gradul didactic I;
  • 3 au gradul didactic II;
  • 2 au gradul didactic definitiv;
  • 2 profesori debutanti;
  • 2  profesori necalificați.

Echipa managerială este formată din:
      DIRECTOR - Prof. Visuian Rodica
      CONSILIER EDUCATIV - Prof. MORA Elena Mihaela

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIŢA
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020


LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020
LICEU-filieră tehnologică, învățământ de zi

Profil

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Resurse naturale și protecția mediului

Agricultruă

Tehnician veterinar

1 clasă

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ -învățământ de zi

Domeniul

Calificarea

Nr.clase

Mecanică

Mecanic auto

1 clasă

Agricultură

Lucrător zootehnist

1 clasă

Industrie alimentară

Brutar,patiser,operator produse făinoase

1 clasă

LICEU-filieră tehnologică, învățământ seral

Profil

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Resurse naturale și protecția mediului

Protecția mediului 

Tehnician ecolog și protecția calității mediului

1 clasă

Servicii

Comerț

Tehnician în activități economice

1 clasă

LICEU-filieră tehnologică, învățământ postliceal

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Industrie alimentara

Tehnician controlul calității produselor agro-alimentare

1 clasă

Resurse materiale ale şcolii

Liceul este amplasat într-o zona deosebita, ecologica, înconjurata de un parc cu arbori si arbusti ornamentali si un helesteu. In prezent Liceul Tehnologic Agricol Bistrita isi desfasoara activitatea in patru corpuri de cladire situate pe Drumul Tarpiului, nr.21 si dispune de o moderna sala de sport realizata prin program guvernamental. In anul scolar 2018-2019 Liceul Tehnologic Agricol Bistrița a hotarât în CA al școlii la cererea primariei Bistrița, schimbarea destinației terenului în suprafață de 32 ha, din totalul de 38 ha, care aparțineau liceului nostru, din spațiu de învățământ, în spațiu necesar edificării de locuințe proprietate privată de către tinerii sub 35 de ani. Actualmente școala mai dispune de 6 ha de teren. Dintre acestea, 3 ha reprezintă lotul școlar pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de către elevii de la filiera Tehnologică, domeniul de calificare Agricultură, calificarea profesională Lucrător în agroturism, precum și de către elevii de la filiera Tehnologică, profil Resurse naturale și protectia mediului, specializarea Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului.

Regulament ordine interioara an scolar 2019-2020

Click pentru vizualizare