Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România
   ANUNȚURI:

ACHIZIȚII PUBLICE 2017:

--Solicitare oferte de preț--

 

1. Execuția de lucrări de gaze naturale și electrice din cadrul obiectivului de execuție: "Modificare sistem de încălzire la sala de sport", Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Notă - prelungire termen de ofertă

Model de contract Formulare

autorizatie constructie Memoriu inst electrice Devize Instalații de gaze și electrice

Planșă instalație încălzire și electrică Planșă instalație gaz 1 Planșă instalație gaz 2 Proiect tehnic


2. Furnizare și montaj echipamente de încălzire din cadrul obiectivului de investiție: "Modificare sistem de încălzire la sala de sport", Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Notă - prelungire termen de ofertă

Model de contract furnizare Formulare

autorizatie constructie Memoriu inst incalzire-echipamente + Caiet sarcini Proiect tehnic

Echipamente inclz.+montaj F4,F5,F3 Planse instalații incalzire - echipamentePlanșă instalație gaz 1


3. Lucrări igienizări Corp B, et.I, RC 2017, Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Model de contract igienizari Formulare

antemasuratori igienizari4. Utilare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități Corp A,Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Model de contract igienizari Formulare

antemasuratori igienizari