Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

Informatii referitoare la acordarea de tichete electronice in valoare de 500 de lei elevilor dezavantajati din municipiul Bistrita

Click pentru descarcare

ANUNȚ REZULTATE CONCURS DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA PROIECTUL ERASMUS+ "Formare profesională VET pentru AGROCARIERE de succes" 2019-1-RO01-KA102-061540 FLUXUL I ȘI II

Click pentru descarcare

ANUNT SOLICITARE OFERTA privind achizitia prin intermediul platformei SEAP a 15 de statii de calcul destinate utilizarii in activitatea didactica

Click pentru descarcare

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI -2019-1-RO01-KA102-061540

Click pentru descarcare

ANUNT SOLICITARE OFERTA privind
Lucrări Igienizări corp A - RC 2019 și Lucrări igienizari corp C-RC 2019

Click pentru descarcare

ANUNT SOLICITARE OFERTA privind
Reparații Sală Sport

Click pentru descarcare

REZULTATELE CONCURSULUI DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL ERASMUS + ”Pași spre AgroEcoFood
Cariere de succes” 2018-1-RO01-KA102-047363
Granada –Spania \ Fluxul 2 și 3

Click pentru vizualizare

ACHIZIȚII PUBLICE 2017:

--Solicitare oferte de preț--

 

1. Execuția de lucrări de gaze naturale și electrice din cadrul obiectivului de execuție: "Modificare sistem de încălzire la sala de sport", Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Notă - prelungire termen de ofertă

Model de contract Formulare

autorizatie constructie Memoriu inst electrice Devize Instalații de gaze și electrice

Planșă instalație încălzire și electrică Planșă instalație gaz 1 Planșă instalație gaz 2 Proiect tehnic
2. Furnizare și montaj echipamente de încălzire din cadrul obiectivului de investiție: "Modificare sistem de încălzire la sala de sport", Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Notă - prelungire termen de ofertă

Model de contract furnizare Formulare

autorizatie constructie Memoriu inst incalzire-echipamente + Caiet sarcini Proiect tehnic

Echipamente inclz.+montaj F4,F5,F3 Planse instalații incalzire - echipamentePlanșă instalație gaz 1


3. Lucrări igienizări Corp B, et.I, RC 2017, Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Model de contract igienizari Formulare

antemasuratori igienizari4. Utilare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități Corp A,Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Model de contract igienizari Formulare

antemasuratori igienizari