Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziție pachet Proiectare sisteme de securitate (sisteme de alarma, sisteme de supraveghere video), Executie sistemelor de securitate (montarea si punere in functiune a sistemelor de supraveghere video si sistemelor de alarma), interventie in caz de alarma

Click pentru descarcare

Liceul Tehnologic Agricol , cu sediul în Bistrița strada Drumul Tărpiului nr. 21, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.
1. Denumirea postului – supraveghetor de noapte (învățământ), contractual, pe perioadă nedeterminată, 0,5 post
Click pentru descarcare


VALIDARE DOSARE ȘI GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE SUPRAVEGHETOR NOAPTE

Click pentru descarcare


Anunț privind organizarea selecției pentru grupul țintă al PROIECTULUI ERASMUS+KA1 "FORMARE VET LA STANDARDE EUEOPENE PENTRU BRUTAR LI ZOOTEHNIST" - 2020-1-RO01-KA102-078486

Click pentru descarcare

Circulară Prefectura județului Bistrița-Năsăud - Diseminare informații Covid-19

Date și recomandări petnru persoanele testate pozitiv și Contacții Covid-19

Click pentru descarcare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri MOBILIER SCOLAR PENTRU LICEU SET INDIVIDUAL PUPITRU/MASA + SCAUN) – 56 bucati

Click pentru descarcare

Informatii referitoare la acordarea de tichete electronice in valoare de 500 de lei elevilor dezavantajati din municipiul Bistrita

Click pentru descarcare

ANUNȚ REZULTATE CONCURS DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA PROIECTUL ERASMUS+ "Formare profesională VET pentru AGROCARIERE de succes" 2019-1-RO01-KA102-061540 FLUXUL I ȘI II

Click pentru descarcare

ANUNT SOLICITARE OFERTA privind achizitia prin intermediul platformei SEAP a 15 de statii de calcul destinate utilizarii in activitatea didactica

Click pentru descarcare

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI -2019-1-RO01-KA102-061540

Click pentru descarcare

ANUNT SOLICITARE OFERTA privind
Lucrări Igienizări corp A - RC 2019 și Lucrări igienizari corp C-RC 2019

Click pentru descarcare

ANUNT SOLICITARE OFERTA privind
Reparații Sală Sport

Click pentru descarcare

REZULTATELE CONCURSULUI DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL ERASMUS + ”Pași spre AgroEcoFood
Cariere de succes” 2018-1-RO01-KA102-047363
Granada –Spania \ Fluxul 2 și 3

Click pentru vizualizare

ACHIZIȚII PUBLICE 2017:

--Solicitare oferte de preț--

 

1. Execuția de lucrări de gaze naturale și electrice din cadrul obiectivului de execuție: "Modificare sistem de încălzire la sala de sport", Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Notă - prelungire termen de ofertă

Model de contract Formulare

autorizatie constructie Memoriu inst electrice Devize Instalații de gaze și electrice

Planșă instalație încălzire și electrică Planșă instalație gaz 1 Planșă instalație gaz 2 Proiect tehnic
2. Furnizare și montaj echipamente de încălzire din cadrul obiectivului de investiție: "Modificare sistem de încălzire la sala de sport", Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Notă - prelungire termen de ofertă

Model de contract furnizare Formulare

autorizatie constructie Memoriu inst incalzire-echipamente + Caiet sarcini Proiect tehnic

Echipamente inclz.+montaj F4,F5,F3 Planse instalații incalzire - echipamentePlanșă instalație gaz 1


3. Lucrări igienizări Corp B, et.I, RC 2017, Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Model de contract igienizari Formulare

antemasuratori igienizari4. Utilare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități Corp A,Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Model de contract igienizari Formulare

antemasuratori igienizari