Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita
Proiect Erasmus + EcoHortiCool - ambient și culoare VET fără granite
Nr.2017-1-RO01-KA102-036173


BROŞURĂ PENTRU DISEMINAREA
PROIECTULUI EcoHortiCool - ambient și culoare VET fără granițe

nr.2017-1-RO01-KA102-036173
Programul ERASMUS+ Acţiunea Cheie 1 – Mobilităţi, Formare profesională VET)

EcoHortiCool
Proiect Erasmus "EcoHoriCool" - ambient si culoare VET
fara granite
Nr.2017-1-RO01-KA102-036173

Organizaţia de trimitere: LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA
Organizaţia de primire: Florineve-Producao e Comercio de Flores,Ida
Organizatia intermediara: ConsUE PORTUGAL
Durata proiectului: 12 luni
Perioada de mobilitate:
 • fluxul 1: 20.05-09.06.2018
 • fluxul 2:10.06-30.06.2018
Prezentarea liceului

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita este o școala cu tradițe , functinând de peste 140 de ani.Scoala ofera instruire prin cursurile profesionale nivel 3, cursuri liceale – nivel 4 si cursuri postliceale nivel 5, pentru urmatoarele domenii de activitate: agricultura, industrie alimentara, veterinar, protectia mediului, servicii și mecanica.

În anul scolar 2013-2014 este reinfiintat invatamantul profesional de 3 ani pentru domeniul mecanic agricol si mecanic auto. Din anul scolar 2016-2017 functionam si cu scoală postliceala pe domeniul Industrie alimentara nivel 5.

Din anul scolar 2016-2017 functioneaza în învatamantul profesional si clasa de agroturism montan- domeniul Agricultura . Prin reactualizarea profilelor specifice domeniului agriculturii, domeniului mecanic auto , mecanic agricol, industrie alimentara, numarul elevilor inscrisi la liceul nostru a crescut considerabil, la invatamtul liceal si profesional. Putem spune că oferta educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între cerere şi ofertă şi că ponderea elevilor din invăţământul liceal si profesional este in creştere, ceea ce denotă că oferta calificărilor este atractivă iar insertia pe piata muncii, transferul de la scoala la viata, este mai accesibil prin aceste calificari.

Viziunea şcolii - asigurarea unui mediu cald şi sigur în care fiecare copil contează şi unde fiecare elev este tratat cu demnitate, reuşind astfel să îşi dezvolte încrederea în forţele proprii şi stima de sine.

Absolvenţii şcolii noastre, viitorii tehnicieni şi lucrători, vor fi pregătiţi pentru mai multe domenii, astfel încât să fie capabili să se integreze pe piaţa muncii, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene. Liceul Tehnologic Agricol Bistrita doreşte să devină un model al formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene. Este o instituţie publică de stat organizată pe principii nediscriminatorii .

Școala noastră are avantajul unei relații strânse și permanente de colaborare cu partenerii educaționali pentru a ajuta elevii să dobândească competențele necesare și pentru a adapta educația și formarea vocațională la nevoile comunității. Astfel este facilitată tranziția între școală și piața europeană a muncii.

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița este o școală preocupată permanent pentru implementarea unor proiecte de formare profesională,oferind resurse pentru dezvoltarea profesională a elevilor pentru a deveni profesioniști pe piața muncii


Descrierea partenerilor

Organizatia de primire -Florineve-Producao e Comercio de Flores, Ida

Pasiunea și ambiția de a produce flori de diferite soiuri se află la baza Florineve, astfel încât FLORINEVE sa născut în aprilie 1996.

Astăzi, compania Florineve este o companie modernizată, cu 110 angajați specializați, folosind cele mai avansate tehnici de seră, ocupând poziții de top în comercializarea tuturor soiurilor de flori și distribuție în întreaga țară. Se bazează în regiunea Setúbal și produce aproximativ 75% din florile tăiate produse în Portugalia.

Cu o suprafață de 28 hectare (distribuită de 6 sute de producție) a unei zone cultivate în regim de seră. În prezent, produce aproximativ 80 de produse în portofoliul său, fiind o mare parte a producției constante și a unui alt sezon.

Cu o forță de muncă calificată de 110 angajați, susținută de sisteme tehnologice de ultima generație, ei lucrează la un proces zilnic de cultivare, recoltare, confecționare și marketing pentru a oferi cele mai bune opțiuni la o calitate superioară.

Serele programabile și controlul climatic sau hidroponica (tehnica de cultivare a solului) sunt exemple ale angajamentului Florineve față de inovare.


Organizația intermediară- ConsUe Portugal

Consue Portugal, o companie privată portugheză, s-a născut în 2013, creatorii și actualii ei manageri Eugénia Turcan și Josimar Gomes.

Consue Portugal a creat un serviciu global de sprijin logistic pentru grupurile școlare și nu numai pentru programul european ERASMUS + (formare profesională).

În acest context, cifra intermediară în proiectele de formare profesională europeană a fost determinată de calitatea tuturor serviciilor furnizate, de la pregătirea aplicațiilor, selecția partenerilor de formare profesională la nivel local, transportul, alimentația, formarea, sprijinul lingvistic etc.

Experiența dobândită la primirea în Portugalia a sute de tineri studenți și profesori din diferite țări europene in Setúbal a avut ca rezultat recunoașterea efectivă a acestor instituții care au recurs la Consue Portugal.

"Formarea pentru un viitor al succesului" este angajamentul nostru, în încrederea, excelența și calitatea serviciilor oferite.

În prezent, cu un personal de 10 angajați și cu investiții recente în capital, intenționăm să creștem întotdeauna pe o bază solidă și obiectivă.

Viitorul companiei Consue Portugal va fi mereu aproape de relațiile cu cei mai diverși parteneri europeni, astfel încât această apropiere ne permite să cunoaștem mai bine nevoile clientului nostru și astfel să putem oferi un serviciu de excelență.

Obiectivele proiectului

 • Dobândirea de abilităţi legate de practica agricolă modernă, competenţe pentru cultivarea speciilor floricole în seră prin instruire la locul de muncă în exploataţia agricolă portugheză, dobandirea unor competente cheie prevazute în standardul de pregatire profesionala pentru calificarea Lucrator în agroturism

 • Aplicarea în practică a cunoștintelor teoretice specifice domeniului Protectia mediului,asimilarea de noi cunoștinte cu privire la normele de protecția mediului înconjurator și dobândirea unor competente cheie prevazute în standardul de pregatire profesională pentru specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului

 • De asemenea, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a interesului pentru cultura şi civilizaţia altui popor.


Activitătile proiectului

 • Pregătire: aranjamentele practice, selecția participanților,stabilirea de contracte și acorduri cu partenerii și participanții,pregătirea culturală, pedagogică și generală a participanților și profesorilor însoțitori înainte de mobilitate;

 • Implementarea: activitatea de mobilitate - stagiul de formare profesională în domeniul agriculturii si protectiei mediului în Setubal, Portugalia (2 fluxuri, 16 elevi participanți /flux,2 profesori însoțitori/flux și un monitor);

 • Follow-up: evaluarea activităților, recunoașterea competențelor participanților, diseminarea și valorizarea rezultatelor proiectului.

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Grupul țintă al proiectului a fost format din 32 elevi din clasele a IX-a și a X-a: invatamant profesional-Lucrator în agroturism și liceu - Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Cei 32 participanți și cele patru rezerve, au fost selectionați, în cadrul unui proces complex, care a inclus și o etapă de preselecție, în perioada de pregătire a aplicației.

În vederea selecției participanților, s-au realizat următoarele:

 • Sesiune de instruire în vederea selecției grupului țintă

 • Trimiterea către candidați a template-ului CV Europass și a calendarului selecției

 • Selecția propriu-zisă: constituire comisie/ elaborare calendar și instrumente, selecție/evaluare candidați/ selecția celor 32 elevi și a celor 4 rezerve

În selecţia elevilor benefiari s-a ţinut cont de următoarele condiţii:

 • să fie elevi ai Liceului Tehnologic Agricol Bistrița care studiază la calificările Lucrător în agroturism şi Tehnician ecolog și protecția calității mediului

 • să fie elevi în clasa a IX-a și a X a

 • să dovedească competenţe în domeniul agricultură / protecția mediului

 • să dovedească abilităţi de comunicare într-o limbă străină (engleză ,oral şi scris)

 • să depună la secretariatul şcolii dosarul de candidatură.

   

FLUXUL 1 - CALIFICAREA PROFESIONALA: LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM

Perioada de mobilitate: 20-05-09.06.2018

Partener: Florineve-Producao e Comercio de Flores, Ida

Grup țintă: 16 de elevi din clasa a IX-a si a X a , aflaţi în formare profesională în domeniul pregătirii de bază:Agricultura; 2 profesori insoțitori

Descrierea stagiului de practica

Participantul la mobilitate elev în clasa a IX-a si aX- a școală profesională, nivel de calificare 3,domeniul Agricultură , calificarea profesională Lucrător în agroturism a efectuat un stagiu de practica de 90 de ore, timp de 15 zile, câte 6 ore pe zi,de luni pâna vineri. Continuturile formarii au fost stabilite în modulul CDL de instruire practica Tehnologii horticole ambient și culoare

Pe parcursul derulării stagiului de formare, elevul a

Cunoştinţe despre:

 • lucrări specifice de înființare a culturilor floricole

 • înființarea culturii la sol (semănat direct,plantat răsad, plantat butași)

 • înființarea culturii la ghivece(pregătirea ghivecelor, înființare)

 • lucrări de îngrijire cu caracter general și special în spații protejate pentru cultura florilor

 • lucrări de recoltare a culturilor floricole

 • valorificarea produselor floricole

Abilităţi:

 • aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice;

 • lucrul în echipă;

 • comunicarea în limba engleză si portugheză;

Competenţe:

 • identificarea soiurilor și sortimentelor floricole

 • alegerea,pregătirea și plantarea propriu-zisă

 • executarea lucrărilor de îngrijire a plantelor pe perioada de vegetatie

 • observarea fenofazelor de vegetație

 • monitorizarea atingerii maturității plantelor

 • stabilirea destinației producției

FLUXUL 2 -SPECIALIZAREA:TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECTIA CALITĂȚII MEDIULUI

Perioada de mobilitate: 10.06-30.06.2018

Partener: Florineve-Producao e Comercio de Flores,Ida

Grup țintă: 16 de elevi din clasa a IX-a si a X a , aflaţi în formare profesională în domeniul pregătirii de bază: Protectia mediului ; 2 profesori insoțitori

Descrierea stagiului de practica :

Participantul la mobilitate elev în clasa a IX-a si a X a, liceu tehnologic, nivel de calificare 4 , profilul Resurse naturale și protecția mediului , specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Elevul a efectuat un stagiu de practica de 90 de ore, timp de 15 zile, câte 6 ore pe zi,de luni pâna vineri. Continuturile formării au fost stabilite în modulul CDL de instruire practica CALITATEA SOLULUI ȘI APEI ÎN AGROECOSISTEMUL SERĂ

 

Pe parcursul derulării stagiului de formare, elevul a achiziţionat:

Cunoştinţe despre:

 • agroecosistemul–sera caracteristicile agroecosistemului de seră; flori de seră, cerințele florilor de seră față de sol și apă, tehnologia de cultivare a florilor în seră

 • determinarea indicatorilor de calitate pentru solul din seră: recoltarea probelor de sol, pregătirea probelor de sol pentru analiză, analiza fizico-chimică a probelor de sol

 • determinarea indicatorilor de calitate pentru apa utilizată în sere : recoltarea probelor de apă (pregătirea materialului necesar pentru prelevare),conservarea și transportul probelor de apă, analiza fizico-chimică a apei.

Abilităţi:

 • aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice;

 • lucrul în echipă;

 • comunicarea în limba engleză și potugheză;

Competenţe:

 • monitorizează fenomenul de poluare a apei şi solului;

 • controlează aplicarea măsurilor de protecţie a calităţii apelor şi solului;

 • interpretează efectele majore ale poluării apei şi solului;

 

RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR PARTICIPANTILOR

La întoarcerea din mobilitate, participanților le-au fost recunoscute competențele dobândite prin stagiul de formare.

Rezultatele învățării au fost transferate și validate de către cadrele didactice din comisia de validare, în baza OMECS nr. 4931/29.07.2008, în baza unei proceduri interne pentru transferul și validarea rezultatelor învățării.

Mecanismul de validare: se compară competenţele înscrise în documentul Europass cu cele specificate de SPP, pentru calificarea Lucrător în agroturism și Tehnician ecolog și protecția calității mediului . Deoarece competenţele dezvoltate prin stagiu se regăsesc in cadrul SPP, şcoala transferă şi recunoaşte oficial competenţele, abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin stagiu, atribuind nota la modulul parcurs, iar elevul nu mai parcurge procesul de evaluare aferent acestor competenţe.

 

COMPLETAREA RAPORTULUI PARTICIPANTULUI LA MOBILITATE

Conform prevederilor contractului încheiat între organizația de trimitere și participant, după încheierea perioadei de mobilitate, fiecare participant a completat și a transmis online chestionarul UE - Participant Report Form – Call 2017 – KA1 – VET Learning Mobility of Individuals – Learners mobility for training in vocational education and training.

Rapoartele participanților sunt folosite de către echipa de implementare a proiectului pentru evaluarea impactului produs de proiect asupra participanților și pentru îmbunătățirea viitoarelor parteneriate în cadrul Programului Erasmus+.

 

REZULTATE

 • Dobândirea de competenţe şi abilităţi practice specifice calificarii Lucrator in agroturism si Tehnician ecolog în protectia calitatii mediului

 • Dobândirea de competenţe cu privire la tehnicile de cultivare a florilor

 • Dobândirea de competenţe cu privire la analiza factorilor de mediu

 • Abilități lingvistice și de comunicare îmbunătățite

 • Creșterea încrederii de sine

 • Îmbogățirea portofoliului personal

 • Motivare sporită pentru absolvirea studiilor

 • Competenţa a învăţa să înveţi - a avea o gestiune eficientă proprie a învăţării, a carierei şi a activităţii profesionale;

 • Stimularea competitivității

 

IMPACT

Participanți:

 • formarea de deprinderi tehnice și profesionale concrete

 • abilități lingvistice și de comunicare îmbunătățite

 • dorința de a repeta experiența

 • coordonarea relațiilor de muncă

 • stabilirea de relații personale

 • motivare sporită pentru absolvirea studiilor

 • impact pozitiv asupra oportunităților pentru carieră prin prisma dezvoltării personale

Pentru cadrele didactice însoțitoare și pentru tutorii din firma gazdă mobilitatea reprezintă :

 • o provocare pentru dezvoltarea atât a deprinderilor lingvistice cât și a celor interculturale

 • comunicare cu persoane din medii culturale diferite

 • interrelaționare - adaptare la situații neprevăzute

 • experiență de formare individuală

Impactul se va reflecta asupra:

 • dezvoltării profesionale și personale a participanţilor

 • școlii si comunitatii locale, prin creșterea prestigiului școlii în România și în Europa în urma derulării mobilității într-o țară avansată tehnologic, participanții vor fi pregătiți la standarde calitative europene. Ei vor constitui un exemplu pentru ceilalți elevi din învățământul profesional și tehnic, din comunitatea școlară bistriteana și din societatea civilă, motivându-i și pe aceștia spre învățământul profesional sau tehnic.

Proiectul oferă participanților șansa de a se dezvolta personal, de a cunoaște cultura, viața socială și mediul de muncă dintr-o țară a Uniunii Europene. Astfel participanții vor deveni mai încrezători în fortele proprii, având o personalitate mai puternică.

   

IMPRESIILE PARTICIPANȚILOR LA MOBILITATE

Elevii implicati au descris participarea la acest proiect ca fiind o experienta unică și benefica formarii lor profesionale.

Participand la acest proiect am învaţat multe. Pe lângă informaţiile pe care le-am dobândit făcând parte din proiect, am învăţat să lucrez mai bine in echipă. Proiectul în sine înseamnă lucru în echipă. Fiecare membru are un rol bine conturat, o sarcină pentru care el este responsabil. Pot să mărturisesc că, deşi totul a decurs bine, am întâmpinat şi probleme de-a lungul desfăşurării proiectului; mici neînţelegeri dar peste care am trecut. Este minunat să ştii că munca ta este apreciată. Desfășurarea proiectului a legat prietenii cu membrii echipei din care am făcut parte. Consider că un astfel de stagiu este foarte important pentru un elev, deoarece, astfel, acesta reușește să câștige experiență, să învețe lucruri noi și importante, și are posibilitatea să-și dezvolte competențele profesionale. Personal mă declar mulțumită de perioada în care s-a desfășurat practica, astfel că nu pot să spun că ar fi existat puncte slabe. Consider că această experieţă a fost atât productivă cât şi recreativă, o experienţă pe care aş repeta-o cu mare drag.​Pot spune că inima mea e foarte mulțumită după terminarea acestui proiect, datorită faptului că am învățat ce înseamnă să nu ai posibilități şi totuşi să îți doreşti să realizezi ceva în viitor, am învățat că răbdarea e temelia succesului, am învățat să devin mai bună, mai recunoscătoare, am învățat ce înseamnă ajutorul, nu doar cel material, ajutorul prin care suntem lângă o persoană să o ascultăm şi să o sfătuim, am învățat ce înseamnă lucrul în echipă, solidaritatea şi mai presus de toate am învățat să fiu pozitivă, săritoare, să am un suflet bun pentru a da din căldura sufletului meu şi celor din jur. Mă bucur că am răspuns provocării de a participa în acest proiect, m-a făcut să meditez asupra multor lucruri!”

Andreea Flilip
Clasa a X a, Liceul Tehnologic Agricol Bistrita

Pentru mine proiectul Erasmus+ a însemnat foarte mult deoarece am învățat lucruri noi despre flori ,cum se plantează , cum se fac buchetele și multe altele , de asemenea am cunoscut oameni noi, am vazut lumea cu alți ochi si am înțeles cum e să muncești cu adevarat! A fost o experiență unica și cu siguranță nu o voi uita!”

Adelina Baba
Clasaa X a, Liceul Tehnologic Agricol Bistrita

Pentru mine a fost o noua experienta, practica in Portugalia ,am învățat multe lucruri despre flori, cum sa plantam, cum sa ingrijim florile, care sunt cerintele lor fata de apa si sol pentru a putea creste și cum sa analizam apa utilizand instrumente performante. Mi-a plăcut foarte mult!

MariaTodea
Clasa a IX a, Liceul Tehnologic Agricol Bistrita

Participarea la proiectul Erasmus+ a însemnat pentru mine oportunitate de a cunoaște persoane noi, a vedea peisaje diferite si pentru a vedea cum sunt îngrijite diferite tipuri de flori. Din această experiență am invatat sa cultivăm flori, am invatat sa respectăm niste reguli si sa comunicăm mai bine cu diferite personae. A fost o experiență frumoasa si de neuitat!”

Nedelea Denisa
Clasa a X a, Liceul Tehnologic Agricol, Bistrita

Pentru mine proiectul Erasmus ,a însemnat o adevărată experiența de viață.M-a ajutat să-mi imbunatatesc cunostintele si abilitatile practice. Am vazut ce inseamna ” doar un miros de munca”într-o tara europeana .”

Lacatus Petruta
Clasa a X- a, Liceul Tehnologic Agricol, Bistrita

Proiectul Erasmus+ pentru mine a fost o experienta unica, am invatat sa valorific mai bine timpul si banii, am colaborat cu oameni noi, am vazut locuri frumoase și o țară minunată .”

Cojoc Alexandra
Clasa a X a, Liceul Tehnologic Agricol, Bistrita

Pentru mine această experiență a fost una cu multe învățături și în același timp ”un miros de muncă”(așa cum ne spunea domnul J.Gomes).Pe lângă tot ceea ce am învațat în domeniul agriculturii și protecției mediului , am descoperit și o altă cultură, cea portugheză. Am rămas impresionată de catedralele și muzeele pe care le-am vizitat. Consider că acest proiect m-a ajutat să-mi dezvolt abilități și să-mi condolidez cunoștințele de specialitate. O să țn minte această experiență pentru tot restul vieții,pentru că e prețioasă și a avut un impact pozitiv asupra mea.Țin să le mulțumesc organizatorilor pentru șansa oferită de a face practica într-o țară europeană.”

Flămînd Lorena
Clasa a X a, Liceul Tehnologic Agricol, Bistrita

A fost o experiență foarte utilă, care îmi va fi de ajutor în practicarea meseriei pentru care mă pregătesc. Informațiile pe care le dețineam au fost puse în practică în timpul celor trei săptămâni petrecute în Portugalia. Programul a fost foarte bine organizat, iar activitățile propuse au reușit să mă motiveze mai mult.”

Niculae Alexandru
Clasa a X a, Liceul Tehnologic Agricol, Bistrita

PROGRAMUL CULTURAL

Totodată, stagiul de practică din Portugalia a oferit elevilor ocazia de a petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut, prin vizitarea unor obiective turistice interesante, ajungând chiar până în cel mai vestic punct al continentului european, Cabo da Roca.

 

Cabo Da Roca

 

Lisabona

 

Quinta da Regaleira-Sintra

 

Ocenario de Lisboa

STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

Technician ecolog și protecția calității mediului, Lucrător în agroturism

            

Echipa de proiect

Prof. Belea Simona Maria –responsabil de proiect și monitor

Prof. Mora Elena Mihaela-responsabil cu formarea profesională și cu promovarea proiectului

Prof. Frișan Claudiu –responsabil cu pregătirea lingvistică,cu promovarea și diseminarea proiectului

Tetean Marina Paula-responsabil financiar

Trăiește experiența ERASMUS + !

 

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului educaţional european ERASMUS+, Acţiunea cheie 1 – Mobilităţi, Formare profesională (VET). În ceea ce priveşte conţinutul acestor informaţii, acesta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile de modul în care conţinutul informaţiei va fi utilizat