Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

ERASMUS 2018-2019

Imagini pentru ERASMUS    Imagine similarƒ

PROIECT ERASMUS+

"Pași spre AgroEcoFood Cariere de succes "
nr. 2018-1-RO01-KA102-047363
Programul ERASMUS+ Acţiunea Cheie 1 Mobilităţi, Formare profesională (VET)
Organizaţia de trimitere: LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

Organizaţii de primire: UNIUNEA MICILOR FERMIERI ȘI CRESCĂTORI DE ANIMALE GRANADA (UPA) și AGROLACHAR S.A-SPANIA

Organizatia intermediara : MEP Europrojects Granada, SPANIA

Durata proiectului: 12 luni

Grupul de participanţi este reprezentat de:

Flux 1 -16 elevi clasa a XII-a învățământ liceal ,calificarea Tehnician analiza produse alimentare, nivel de calificare 4.
Flux 2 - 14 elevi clasa a X-a învățământ liceal, calificarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Flux 3 -16 elevi clasa a X-a învățământ profesional, calificarea Lucrător în agroturism nivel de calificare 3.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Îmbunătățirea rezultatelor învățării/competențelor generale și specializate ale viitorilor lucrători agricoli și tehnicieni în protecția mediului, în scopul facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

1.Formarea abilităților și deprinderilor practice, îmbunătățirea cunoștințelor pentru obținerea producțiilor agricole în sistem eco și analiza acestora,pentru un grup de 46 elevi,conform SPP-urilor, prin stagii de formare în firme spaniole, în vederea asigurării unei bune integrări profesionale.

2.îmbunătățirea competențelor personale, competențelor de comunicare și cooperare în relațiile de muncă, lărgirea orizontului cultural pentru a deveni mai flexibili, mai competitivi și mai motivati in raport cu propria formare,pentru un grup de 46 elevi proveniti ,intr-un procent de 80% din medii cu risc de excluziune sociala.

3. Consolidarea dimesiunii europene a furnizorului de formare profesionala initiala prin dezvoltarea a cel putin 2 parteneriate educationale cu agenti economici si companii spaniole din domeniul agriculturii si alimentatiei ecologice,in vederea dezvoltarii unor noi proiecte educationale.

Conținuturile tematice cuprinse în stagiile de pregătire practică:

Curriculum în dezvoltare locală- Modulul III "AGRICULTURA ECOLOGICĂ-îN FERMELE AGROTURISTICE" din planul de învățămant aprobat prin Anexa 4 la OMEN 3915/18.05.2017- calificarea "Lucrător în agroturism"- învățământ profesional-clasa a X-a. Vor fi parcurse 90 de ore din cele 270 ore (3 săpt x 5zile x 6 ore/zi= 90 ore)

Curriculum în dezvoltare locală- Modulul IV "AGRICULTURA ECOLOGICA-ALTERNATIVĂ DE PROTECȚIE A MEDIULUI" din planul de învățămant aprobat prin Anexa 2 la OMEN 3915/ 18.05.2017- calificarea "Tehnician ecolog și protecția calității mediului" - clasa a X-a învățământ liceal Nr.ore 90 (3 săpt x 5zile x6 ore/zi= 90 ore)

Modulul V "DETERMINAREA FALSIFICĂRILOR PRODUSELOR ALIMENTARE PRIN ANALIZE DE LABORATOR", conform Planului de învățământ aprobat prin Anexa 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006 -calificarea "Tehnician analize produse alimentare". Nr.ore 90 (3 săpt x 5zile x6 ore/zi= 90 ore)

PARTENERI

Organizațiile de primire

1.UNIUNEA MICILOR FERMIERI ȘI CRESCĂTORI DE ANIMALE GRANADA (UPA) este o organizație profesională care reprezintă și apără interesele profesioniștilor în agricultură și creșterea animalelor în Spania. UPA este organizația care reuneste în special ferme familiale ale căror proprietari sunt fermieri mici și mijlocii și crescători de animale.

UPA este integrat în structura lucrătorilor independenți ale Uniunii Generale a Muncitorilor (UGT), Comitetul consultativ al Uniunii Europene, Consiliul Național al Apei și Consiliul de Mediu din Andaluzia. Uniunea micilor fermieri și crescatori de animale are peste 80.000 de membri din Spania: profesioniști fermieri din toate sectoarele și în toate regiunile si din toate comunitățile autonome, pe care UPA îi reprezintă la toate nivelurile și care prestează serviciile cerute de către exploatatorii agricoli. De asemenea UPA este parte a Consiliului Economic și Social (CES) și participă la toate forumurile de dialog și de reprezentare națională sau regională în Spania. De asemenea, UPA este membru al Organizațiilor Profesionale din Agricultura în Uniunea Europeană (COPA), în care  sunt discutate si încadrate toate acțiunile de  politică agricolă comună și se fac propuneri pentru Comisia Europeană și Consiliul de Miniștri al Uniunii Europeane, este prezentă în cadrul Comitetului Economic și Social (CES) a UE și este primul membru spaniol din Organizația Mondiala a Fermierilor (WFO).

UPA s-a născut și a crescut în paralel cu integrarea agriculturii spaniole in zona comunitară și evoluția rapidă a Politicii Agricole Comune. Membru al Comisiei de Planificare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pescuitului și de Mediu, UPA, prin birourile sale din întrega provincie Andalusia, oferă consultantă în încheierea de  asigurări agricole şi acordă  suport tehnic complet pentru producători în vderea realizării producţiei agricole cu respectarea legislaţiei şi a tuturor normelor de protecţia mediului.

In vedrea realizarii unor productii agricole cat mai mari si cu indeplinirea standardelor de calitate in domeniul sanatatii populatiei, intermediul laboratoarelor acreditate organizatia efectuează o gamă largă de analize pentru apă, produse alimentare, sol, precum și măsurători ale gradului de poluare a aeruluiRealizează buletine de analiză  de la materia primă folosită în industria  alimentară, în agricultură,(efectueaza analizele fizice ale semintelor prin metoda oganolepticaculoarea seminţelor, luciul, mirosul, gustul şi uniformitatea,atacul de boli si daunatori)până la produse finite destinate consumului .

Laboratorul lucreaza cu dispositive de ultima generație,oferă materiale în concordanță cu tipul de analiză care trebuie efectuată,furnizează echipamente automate de colectare.Culturile din fermele organizatei sunt amplasate in asolamente ecologice ,utlizeaza solutii de ingrasaminte organice,respecta reguulile de igienă şi securitate a muncii specifice  pregatirii solurilor,intretinerii culturilor ecologice,exploatării agregatelor pentru înfiinţarea culturilor ecologice si pentru recolatrea acestora.

În cadrul prezentului parteneriat, UPA va îndeplini rolul de organizaţie de primire pentru două grupuri de elevi: 14 elevi clasa a X-a în anul școlar 2018-2019 domeniul de pregătire profesională Protecția mediului calificarea profesională Tehnician ecolog și protecția calității mediului  și 16 elevi - învățământ profesional-domeniul de pregătire ”Agricultura” calificarea Lucrător în agroturism, participanţi la stagiul de formare profesională, în anul școlar 2018-2019.

2. AGROLACHAR S.A este o rețea de producători din domeniul industriei alimentare  care realizează diferite tipuri de preparate culinare tradițioanale din produse bio și eco cu care aprovizionează rețeaua de restaurante tradiționale – tip tapas din zona orașului Granada.Organizatia dispune si de un magazin on-line prin intermediul caruia sunt vandute:diferite tipuri de conserve din legume si fructe, o gama sepeciale de produse cu atestare"Bio"-sparanghel verde ecologic,asparagus verde in ulei de masline.

Agrolachar SCA s-a înființat în 1996 cu scopul de a organiza cultivarea şi distribuţia producției de sparanghel verde. Tendința de globalizare a economiei în general, și a sectorului agricol-alimentar în special, a impus la noi abordări și strategii de dezvoltare. În acest context, AGROLACHAR SCA s-a extins şi diversificat începând să producă o gamă tot mai largă de legume şi fructe bio, a înfiinţat o instalaţie de conservare  modernă, o linie de producţie proprie  și rețeaua de vânzări corespunzătoare - magazine, restaurantele de tip tapas , un magazin on-line. Recent au deschis un nou magazin  Agroláchar in Granada în strada San Matias , care comercializeaza   produse gourmet, produse alimentare de origine  iberică , vin și multe alte produse pentru cei mai exigenti clienti .
Provocarea de a controla piața produselor proaspete a fost întotdeauna una dintre preocupările și dorinţele organizaţiei, tocmai de aceea, construcția liniei proprii de producţie şi desfacere, permite o mai mare impunere şi chiar reglementare a  pieței  din domeniul micilor producători de produse bio tradiţionale. Astfel în prezent oganizaţia produce şi distribuie : produse de panificație ecologice, produse din fructe și legume, produse alimentare consevate şi  semi-conservate, după cum urmează: cafea, dulciuri, sosuri, masline, oţet, diverse preparate bio bazate pe sparanghel sau fucte de mare, brânzetui tipice sudului Spaniei, diverse tipuri de pateuri, miere, etc. Acest lucru nu se putea realiza fără un control strict a calității produselor alimentare.

Toate produsele AGROLACHAR sunt controlate și monitorizate calitativ în laboratorul propriu, modern, de analiză a produselor agro-alimentare dotat cu echipamente de laborator microbiologic și industria alimentară, de testare a parametrilor fiziologici și dimensionali pentru plante, pentru analiza carnii si a produselor din carne, a laptelui,etc.Laboratorul  este dotat cu aparatura de ultima generatie, respectand cele mai exigente cerinte de calitate si toate standardele europene in vigoare. Toate acestea, colaborate cu un personal foarte bine pregatit garanteaza ca analizele sunt efectuate cu precizie maxima si in cel mai scurt timp posibil.Pentru produsele alimentare laboratorul realizezeaza o gama larga de analize organoleptice  si fizico chimice,analize micro-bilologice si analize contaminanti in produse alimentare.

Analizand intregul profil de activitate si experienta organizatiei AGROLACHAR, putem concluziona ca acesta corespunde intu-totul nevoilor de formare ale elevilor nostri de la calificarea profesională Tehnician analiza produselor alimentare,si poate derula in cele mai bune conditii un program de invatare pentru o gurpa de 16 participanti care sa atinga unitatile de rezultat ale invatarii specifice modului "Determinarea  falsificărilor  produselor alimentare  prin  analize de  laborator".

Organizația intermediară

MEP Europrojects Granada organizează de mai bine de 10 ani stagii de practică pe programele Erasmus+, Leonardo da vinci , proiecte  adaptate diferitelor  trasee educaționale precum: informatică, hotelărie, turism, gastronomie, industrie alimentară, protecția mediului, economic-administrativ, mobilă și amenajări interioare, design, publicitate, educație, servicii, precum și vizite de studiu pentru profesori și experți (Leonardo da Vinci – VETPRO), în calitate de organizație intermediară a colaborat cu parteneri din diverse tări: Bulgaria,Turcia, Anglia, Romania, Lituania, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia.

Despre activitatea și experiența acestei organizații, am aflat din schimburile de mailuri, dar și de pe diferite site-uri unde s-au postat acțiuni de diseminare, profilul asociației, serviciile oferite, articole din mass-media.

Organizația acționează în cadrul proiectului nostru ca partener intermediar, deoarece dispune de o rețea largă de organizații publice și private capabile să furnizeze întotdeauna formarea cea mai potrivită pentru orice cursant, organizații  cu care colaborează  în programele  europene Erasmus + KA1 și  Fondul Social European pentru a primi elevi și studenți în stagii de formare profesională.

În cazul nostru ea ne-a furnizat contactul direct cu organizațiile de primire UPA și AGROLACHAR SCA, Granada și a mijlocit colaborarea cu aceastea și s-a implicat în negocierea sarcinilor și semnarea Memorandumului de înțelegere.
MEP Europrojects Granada dispune de experiență în organizarea unor astfel de proiecte, fiind pe piața din domeniu, prin managerul ei  de aproximativ 10 ani,  are o echipă tânără, profesionistă și energică care își îndeplinește cu promptitudine cerințele  la cele mai înalte așteptări, dispune de logistica necesară organizării stagiilor (locuri de cazare aflate în centrul orașului, microbuze pentru transfer și programul cultural, conexiuni pentru servirea meselor, organizarea activităților din cadrul programului cultural).

REZULTATE COMPLETAREA GRUP TINTA FLUX 2 SI 3 PROIECT ERASMUS 2018-RO01-KA102-047363

Click pentru descarcare

ANUNT COMPLETARE GRUP TINTA PROIECT ERASMUS -2018-1-RO01-KA102-047363

Click pentru descarcare