Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIŢA
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021


LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021
LICEU-filieră tehnologică, învățământ de zi

Profil

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Cod specializare

Resurse naturale și protecția mediului

Agricultruă

Tehnician veterinar

1 clasă

140

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ -învățământ de zi

Domeniul

Calificarea

Nr.clase

Cod specializare

Mecanică

Mecanic auto

1 clasă

527

Agricultură

Horticultor

1 clasă

591

Industrie alimentară

Brutar,patiser,operator produse făinoase

1 clasă

603

LICEU-filieră tehnologică, învățământ seral

Profil

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Servicii

Comerț

Tehnician în activități economice

1 clasă

POSTLICEAL - filieră tehnologică

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Industrie alimentară

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare

1 clasă