Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIŢA
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020


LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020
LICEU-filieră tehnologică, învățământ de zi

Profil

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Resurse naturale și protecția mediului

Agricultruă

Tehnician veterinar

1 clasă

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ -învățământ de zi

Domeniul

Calificarea

Nr.clase

Mecanică

Mecanic auto

1 clasă

Agricultură

Lucrător zootehnist

1 clasă

Industrie alimentară

Brutar,patiser,operator produse făinoase

1 clasă

LICEU-filieră tehnologică, învățământ seral

Profil

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Resurse naturale și protecția mediului

Protecția mediului 

Tehnician ecolog și protecția calității mediului

1 clasă

Servicii

Comerț

Tehnician în activități economice

1 clasă

POSTLICEAL - filieră tehnologică

Domeniul

Specializarea

Nr.clase

Industrie alimentară

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare

1 clasă