Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA
Titlul subproiectului: PAȘI SPRE SUCCES
Acord de grant nr. 610/SGL/RII din 2.10.2018

Proiectul ROSE " PAȘI SPRE SUCCES "

   LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA este unul dintre școlile beneficiare ale unui grant în cadrul Proiectului pentru Îvățământul Secundar / Romanian Secondary Education Project - ROSE. Subproiectul se numește ,,PAȘI SPRE SUCCES”
ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale în perioada 2015 - 2022. Mai multe detalii sunt disponibile pe siteul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.

Proiectul ROSE " PAȘI SPRE SUCCES "
implementat de Liceului Tehnologic Agricol Bistrița

 

Obiectivul general
Creșterea ratei de absolvire a liceului, de participare şi promovare a examenului de bacalaureat în vederea îmbunătăţirii tranziţiei spre învăţământul terţiar şi spre piaţa muncii, pentru elevii din învățământul de zi şi seral, din Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa, aflați în situații de risc educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului
O1 - Accesul elevilor din grupurile dezavantajate de la Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa la o educație de calitate dar şi acces egal al tuturor participanților eligibli, având ca rezultat reducerea ratei de abandon la clasele terminale de la valoarea de referință de 17,55% la ținta finală de 13% şi la nivelul liceului de la valoarea de 21,41% la ţinta finală de 13%;
O2 - Creșterea ratei de absolvire a elevilor de la valoarea de referință de 82,45% la ținta finală de 87%;
O3 - Creşterea ratei de participare la examenul de bacalaureat de la nivelul de 26,59% la valoarea de 30% şi de promovare a acestuia de la valoarea de referință de 28% la ținta finală de 30%;

Beneficiarii direcți
Sunt elevi din clasele IX-XII de la învățământul de zi și din clasele XI-XIII de la învățământul seral,  în total 450 elevi pe cei patru ani din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Bistrița aflați în situații de risc, de la învățământul de zi, liceal (fără elevii de la clasele de profesională).
Situaţii de risc reprezintă: absenteism, abandon școlar, șanse reduse de a promova clasa sau examenul de bacalaureat, elevii cu probleme familiale (familii dezorganizate, monoparentale, cu părinți plecați în străinătate), cu situație materială dificilă, proveniți din mediul rural. Iar de la învățământul seral  au fost selectați elevii care lucrează, dispunând de timp puțin pentru studiu și pe care nu îl gestionează eficient.
Beneficiarii indirecți
Sunt cadrele didactice care vor fi direct implicate în activităţile de implementare a proiectului, ceilalţi profesori care lucrează în paralel cu elevii beneficiari dar şi profesorii sau maiştrii-tutorii de practica care vor lucra în viitor cu aceşti elevi, elevii și părinții elevilor din Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, membrii comunității educaționale din județul Bistrița-Năsăud, școli, licee, instituții de învățământ superior, asociații și organizații non-guvernamentale implicate în activități cu caracter educativ, membrii comunității economice-potențiali angajatori ai absolvenților.

Anunt atribuire contracte

Click pentru vizualizare