Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

   Echipa Managerială

Școala are un personal didactic de 31 de cadre didactice, ingineri și maistrii, care asigură pregătirea teoretică și practică a elevilor, cadre foarte bine pregătite, din care:

  • 2 profesori cu doctorat
  • 20 au gradul didactic I;
  • 3 au gradul didactic II;
  • 2 au gradul didactic definitiv;
  • 2 profesori debutanti;
  • 2  profesori necalificați.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița deservește întreg județul Bistrița-Năsăud oferind instruire prin cursurile liceale și profesionale, de învățământ preuniversitar și educație pentru domeniile de activitate: agricultură, industrie alimentară, protecția mediului, veterinar, servicii și mecanică. Unitatea școlara cuprinde un liceu tehnologic cu cursuri de zi și serale precum și învățământ post liceal.

Oferta educațională a școlii noastre se pliază perfect la cerințele evoluțiilor economice viitoare și ale județului.

   Echipa managerială este formată din:

DIRECTOR - Prof. BELEA Simona Maria
CONSILIER EDUCATIV - Prof. MORA Elena Mihaela


Prezentarea Liceului Tehnologic Agricol 2017-2018 - www.youtube.com -