Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

   Echipa Managerială

Școala are un personal didactic de 38 de profesori, ingineri și maistrii, care asigură pregătirea teoretică și practică a elevilor, cadre foarte bine pregătite, din care:

  • 1 profesor cu doctorat
  • 21 au gradul didactic I;
  • 13 au gradul didactic II;
  • 1 au gradul didactic definitiv;
  • 2 profesori debutanti;
  • nici un profesor necalificat.

Personalul auxiliar este format din 9 persoane, și cel nedidactic din 12 persoane care contribuie la asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a procesului de învățământ.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița deservește întreg județul Bistrița-Năsăud oferind instruire prin cursurile liceale și profesionale, de învățământ preuniversitar și educație pentru domeniile de activitate: agricultură, industrie alimentară, protecția mediului, veterinar, servicii și mecanică. Unitatea școlara cuprinde un liceu tehnologic cu cursuri de zi și serale precum și învățământ post liceal.

Oferta educațională a școlii noastre se pliază perfect la cerințele evoluțiilor economice viitoare și ale județului.

   Echipa managerială este formată din:

      DIRECTOR - Prof. BELEA Simona Maria

      DIRECTOR ADJUNCT - Prof. VEREȘ Liliana

      CONSILIER EDUCATIV - Prof. MORA Elena Mihaela

Prezentarea Liceului Tehnologic Agricol 2017-2018 - www.youtube.com -


Prezentare pliant ofertă educațională 2017-2018 - pagina 1 - pagina 2